elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 17.08.2022

Procedury

 

PROCEDURY SZKOLNE -  SPIS

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 3. Procedura postępowania nauczyciela wobec osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwym/ opiekunowie zgłaszający się po odbiór dziecka w stanie nietrzeźwym.
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk (dopalacz).
 6. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania świadczące o jego demoralizacji; sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 7. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o przemoc domową, zaniedbanie.
 9. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego.
 10. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji.
 11. Procedura postępowania związane z agresją ucznia wobec nauczyciela.
 12. Procedura postępowania związana z agresją nauczyciela lub innego pracownika szkoły wobec ucznia.
 13. Procedura postępowania w razie wypadku i nagłych zachorowań.
 14. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń przejawia skłonności samobójcze.
 15. Procedura postępowania w przypadku realnego zagrożenia próbą samobójczą ucznia.
 16. Procedura postępowania związane z odmową ucznia pracy na lekcji.
 17. Procedura związana z postępowaniem wobec ucznia, który wychodzi poza teren szkoły (przerwa międzylekcyjna i po lekcjach, ale przed zajęciami dodatkowymi - obowiązkowymi).
 18. Procedura związana z postępowaniem wobec ucznia, który wychodzi poza teren szkoły – ucieczka z lekcji, świetlicy, zajęć dodatkowych – obowiązkowych
 19. Procedury związane z postępowaniem w sytuacji, gdy po dziecko zgłoszenie się obca osoba.
 20. Procedura związana ze zwolnieniem dziecka z lekcji.
 21. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy lub e-papierosy.
 22. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) wykryje fałszerstwo.
 23. Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów – wandalizm w szkole.
 24. Procedura postępowania wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły.
 25. Procedura postępowania w związku z podejrzeniem o pojawieniu się na terenie szkoły bomby lub niebezpiecznej substancji chemicznej.
 26. Metody współpracy szkoły z Policją.
 27. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły.
 28. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w SP 4 w Bolesławcu - aktualizacja 28.12.2021r.

 

Procedury obowiązujące w szkole zamieszczone w załącznikach poniżej. 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu
Odpowiadający za treść: Robert Ostrowski
Wprowadził informację: Robert Ostrowski
Edytował informację: Robert Ostrowski
Lista załączników: 3
Data wytworzenia informacji: 21.11.2020
Data udostępnienia informacji: 21.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2021
Liczba wyświetleń: 445
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.12.2021
12:28:08
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
28.12.2021
12:25:56
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
28.12.2021
12:25:27
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
28.12.2021
12:24:53
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
28.12.2021
12:23:59
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
04.12.2020
10:08:22
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
21.11.2020
14:01:54
edycja
Robert Ostrowski
Procedury
21.11.2020
14:00:37
dodanie
Robert Ostrowski
Procedury